Demensven

Vi er på klinikken i denne uge blevet certificeret som demensvenlig virksomhed.

Vil  du vide mere og eventuelt selv støtte op om projektet, så gå ind på www.demensven.dk