Sommer åbningstider

 
I hele juli måned forkorter vi i klinikken åbningstiden til kl 18, i stedet for kl 19. Dette skyldes afvikling af sommerferie blandt vores kære studerende.
 
God sommer!